Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Ca Sĩ Bí Ẩn

Yêu thích

Ca Sĩ Bí Ẩn

Thời gian chiếu: 21:00 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Chương trình là một phiên bản âm nhạc của Người Bí Ẩn. Trong mỗi tập phát sóng, sẽ gồm ba vòng thi để tìm ra ai là ca sĩ thật. Tuy nhiên, tất cả thí sinh tham gia đều có khả năng ca hát ngang ngửa nhau. Chính vì thế, các nghệ sĩ phải vận dụng mọi kinh nghiệm sân khấu để “vạch lá tìm sâu”, truy lùng ai thật sự đang kiếm sống bằng lời ca tiếng hát.