Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Gia Đình Là Số 1

Yêu thích

Gia Đình Là Số 1

Thời gian chiếu: 19:50 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Cũng như phiên bản Hàn Quốc, "Gia đình là số 1" Việt Nam là một câu chuyện rất đời, rất chân thực xoay quanh một gia đình có 3 thế hệ, cùng chung sống trong một căn nhà.