Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Nailbiz Đại Chiến

Yêu thích

Nailbiz Đại Chiến

Thời gian chiếu: 22:35 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 15 phút

Theo thống kê cho thấy, 70% Kiều bào Việt Nam sang Mỹ sinh sống đều theo làm nghề Nail, và họ đã mang về Việt Nam một số lượng kiều hối rất lớn. Nhưng đằng sau những thành công tốt đẹp ấy thì cuộc sống của những người Việt Nam theo ngành Nail lại đầy những rủi ro, mất mát, đau khổ mà không ai có thể hình dung ra được. Dưới lăng kính hài hước, phim sitcom Nail Biz Đại chiến lần đầu tiên đề cập đến những góc khuất trong ngành Nail ở Mỹ, cũng như đề cao những giá trị duy mỹ trong cuộc sống.