Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Ngã Rẽ Cuộc Đời

Yêu thích

Ngã Rẽ Cuộc Đời

Thời gian chiếu: 12:30 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Ngã Rẽ Cuộc Đời là câu chuyện về những sinh viên vừa mới tốt nghiệp đang loay hoay tìm con đường cho bản thân. Năm cô gái bị xã hội vùi dập, gặp hàng loạt vấn đề khác nhau về tình yêu, tình bạn lẫn sự nghiệp. Họ hy vọng có một chuyện tình thật đẹp nhưng lại khó cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Bên cạnh đó, những cô gái này còn muốn có một công việc thật tốt nhưng lại liên tục gặp hàng loạt khó khăn, trắc trở. Cuộc đời là những ngã rẽ, lựa chọn con nào là do quyết định của mỗi người.