Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Ngôi Sao Khoai Tây

Yêu thích

Ngôi Sao Khoai Tây

Thời gian chiếu: 19:55 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Sitcom được Việt hóa từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc, nhưng thổi vào những hơi thở mới, đan cài những yếu tố văn hóa - đời sống mang yếu tố “thuần phong mỹ tục” của người Việt.

Từ xung đột, mâu thuẫn đến những tình tiết cảm động giữa các thành viên trong cùng một mái nhà được đan cài, lồng ghép khéo léo, khiến cho bộ phim trở nên gần gũi, ý nghĩa và đáng suy ngẫm.