Sorry, this video is not available in your country.

HTV9 HD Trực Tiếp Thay Lời Muốn Nói

Yêu thích

Trực Tiếp Thay Lời Muốn Nói

Thời gian chiếu: 21:00 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Thay Lời Muốn Nói là một chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Chương trình này được phát sóng trên truyền hình mỗi tháng một lần với các chủ đề khác nhau từ năm 2000 cho đến tận nay, với biên tập viên kiêm người dẫn chương trình chủ chốt là Lê Đỗ Quỳnh Hương.