Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Ba Đâu Có Khóc (Tập 18 - Phần 1)

Yêu thích

Ba Đâu Có Khóc (Tập 18 - Phần 1)

Thời gian chiếu: 20:15 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Ba Đâu Có Khóc nói về hành trình tìm lại gia đình ruột của ba cha con Hai Téo, nhưng khi đoàn tụ gia đình rồi, tưởng như ba anh em Hai Téo, Ba Lâm, Út Hạnh sẽ đoàn kết yêu thương nhau. Nào ngờ, cả ba lại bị cuốn vào những âm mưu tranh đoạt gia tài khiến tình ruột thịt một lần nữa bị chia rẽ.