Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Biệt Thự Pensee (Tập 29)

Yêu thích

Biệt Thự Pensee (Tập 29)

Thời gian chiếu: 11:45 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Biệt thự Pensée dài 32 tập, Phim đề cập đến giai đoạn dài trong quá khứ, với hai tuyến nhân vật đối chọi nhau về giai cấp, lối sống. Thời cuộc đổi thay, lòng người thay đổi. Bi kịch nối tiếp bi kịch... với thông điệp ý nghĩa: "Đất nước ví như một ngôi nhà. Giữ ngôi nhà được bình yên đòi hỏi chủ nhân phải có trí tuệ, kiến thức, bản lĩnh và trên hết là tình yêu thương"