Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Cưới Chồng Cho Vợ (Tập 9)

Yêu thích

Cưới Chồng Cho Vợ (Tập 9)

Thời gian chiếu: 20:45 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Cưới Chồng Cho Vợ là câu chuyện về anh Đại (Hoàng Sơn) đi "mua vợ" cho mình nhưng thực chất là tìm cho em trai Ca (Hòa Hiệp) một người vợ đẹp người đẹp nết, theo ý nguyện cha mẹ. Ca tuy thờ ơ với mọi việc, chỉ ham chơi, vô nghĩ vô lo nhưng rất thương người. Chính vì lòng thương người mà anh bất mãn với Đại khi hiểu lầm anh trai bán lại vợ với giá gấp đôi giá mua.