Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Lối Thoát Nghiệt Ngã (Tập 4)

Yêu thích

Lối Thoát Nghiệt Ngã (Tập 4)

Thời gian chiếu: 21:45 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim xoay quanh gia đình ông Quý và bà Vân với những bi kịch hôn nhân mẹ kế con chồng và sự dạy dỗ nhưng thiếu quan tâm của đấng sinh thành nên dẫn đến những hệ lụy về cách sống, về quan niệm hạnh phúc cùng những mưu cầu tiến thân của những người trẻ. Cứ yêu thương thù hận trả thù rồi lại yêu và chiếm đoạt sở hữu. Những đứa trẻ tự lạc lối vào đường đời để đến khi tỉnh ngộ ăn năn thì ai cũng có cái giá phải trả: một lối thoát nghiệt ngã cho từng con người.