Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Ly Hôn (Tập 22)

Yêu thích

Ly Hôn (Tập 22)

Thời gian chiếu: 10:45 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Bộ phim Ly Hôn động đến một vấn đề hết sức nhức nhối của xã hội hiện đại, nhưng không đi sâu vào phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp mà được làm với cái nhìn đầy tính nhân văn, chia sẻ với người phụ nữ. Chuyện phim xoay quanh số phận của 4 người phụ nữ Vân Điệp, Ngọc Minh, Chi Mai, Thụy Anh. Xuất phát từ điểm chung là đều ly hôn, họ đã tìm đến nhau. Ngoài sự đồng cảm, sẻ chia, giữa họ còn có những bất đồng hết sức phụ nữ như hiểu lầm, ganh ghét.