Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Sao Miệt Vườn (Tập 2)

Yêu thích

Sao Miệt Vườn (Tập 2)

Thời gian chiếu: 17:45 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Sao Miệt Vườn là thể loại phim hài phê phán thói hám danh - một căn bệnh "trầm kha" của con người. Bán danh dự để mua danh vọng là một trong những con đường ngắn nhất mà hiện nay một số kẻ bất tài sử dụng để mong đạt được "ánh hào quang". Nhưng bản thân họ - những người mua danh, cũng không nhận ra rằng, tất cả những cái họ đang đeo đuổi, cố gắng đạt được bằng mọi giá chỉ là ảo tưởng, được xây dựng nên bởi những kẻ lưu manh, trục lợi...