Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Trở Về (Phần 3 - Tập 18)

Yêu thích

Trở Về (Phần 3 - Tập 18)

Thời gian chiếu: 18:45 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Có hay chăng là khi quả chưa chín muồi vì đang chờ cơ duyên kết hợp sự cộng nghiệp của mình, của những người thân mình. Điều quan trọng nhất là ý thức giác ngộ, bình thản chấp nhận cái quả đến với mình mà không hề than oán hay nuối tiếc. Đó là thái độ dũng mãnh của con nhà Phật. Đạo diễn và Biên Kịch bộ phim Trở Về đã khắc họa được những điễm sáng đó một cách rất thuyết phục.