Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

Nhiệm Vụ Giải Cứu (Phần 1 - Tập 2)
Thời gian chiếu: 08:45 19/03/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Người đồng dẫn chương trình Top Gear và là người đam mê ô tô, Rutledge Wood và bạn của anh ấy và cũng là người cuồng xe hơi, George Flanigen, đang thực hiện một nhiệm vụ: giải cứu những chuyến xe vĩ đại nhất của nước Mỹ khỏi các nhà kho và sân sau trên khắp miền Nam.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật