Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hài Tết_Câu Chuyện Ngày Xuân (Vn_30T)
  Tập 27
 • 00:30
  Xóm 5G (Vn_81T)
  Tập 25
 • 01:00
  Lao Công Bí Ẩn (Vn_30T)
  Tập 3
 • 02:00
  Báu Vật Ngày Xuân (Vn_15T)
  Tập 5
 • • LIVE
  Lấy Vợ Cho Tía (Vn_50T)
 • 04:00
  Cám Dỗ Nơi Phồn Hoa (Vn_31T)
  Tập 14
 • 05:00
  Hài Tết_Câu Chuyện Ngày Xuân (Vn_30T)
  Tập 27
 • 05:30
  Xóm 5G (Vn_81T)
  Tập 25
 • 06:00
  Sương Khói Đồng Hoang (Vn_39T)
  Tập 28
 • 07:00
  Lao Công Bí Ẩn (Vn_30T)
  Tập 3
 • 08:00
  Lấy Vợ Cho Tía (Tập 7)
  Tập 7
  Lấy Vợ Cho Tía (Tập 7)
 • 09:00
  Báu Vật Ngày Xuân (Tập 5)
  Tập 5
  Báu Vật Ngày Xuân (Tập 5)
 • 10:00
  Hài Tết_Câu Chuyện Ngày Xuân (Vn_30T)
  Tập 27
 • 10:30
  Xóm 5G (Tập 25)
  Tập 25
  Xóm 5G (Tập 25)
 • 11:00
  Cám Dỗ Nơi Phồn Hoa (Vn_31T)
  Tập 14
 • 12:00
  Lao Công Bí Ẩn (Tập 4)
  Tập 4
  Lao Công Bí Ẩn (Tập 4)
 • 13:00
  Lấy Vợ Cho Tía (Tập 7)
  Tập 7
  Lấy Vợ Cho Tía (Tập 7)
 • 14:00
  Sương Khói Đồng Hoang (Tập 28)
  Tập 28
  Sương Khói Đồng Hoang (Tập 28)
 • 15:00
  Báu Vật Ngày Xuân (Tập 5)
  Tập 5
  Báu Vật Ngày Xuân (Tập 5)
 • 16:00
  Cám Dỗ Nơi Phồn Hoa (Vn_31T)
  Tập 14
 • 17:00
  Lao Công Bí Ẩn (Tập 4)
  Tập 4
  Lao Công Bí Ẩn (Tập 4)
 • 18:00
  Hài Tết_Câu Chuyện Ngày Xuân (Vn_30T)
  Tập 28
 • 18:30
  Xóm 5G (Tập 26)
  Tập 26
  Xóm 5G (Tập 26)
 • 19:00
  Sương Khói Đồng Hoang (Tập 29)
  Tập 29
  Sương Khói Đồng Hoang (Tập 29)
 • 20:00
  Lấy Vợ Cho Tía (Tập 8)
  Tập 8
  Lấy Vợ Cho Tía (Tập 8)
 • 21:00
  Cám Dỗ Nơi Phồn Hoa (Vn_31T)
  Tập 15
 • 22:00
  Báu Vật Ngày Xuân (Vn_15T)
  Tập 6
 • 23:00
  Sương Khói Đồng Hoang (Vn_39T)
  Tập 28

ON Phim Việt
Lấy Vợ Cho Tía (Vn_50T) - Tập 7

03:00
25/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật