Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Vũ Điệu Mộng Mơ

Yêu thích

Vũ Điệu Mộng Mơ

Thời gian chiếu: 22:00 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Một cô gái đã quyết định chuyển từ vùng ngoại ô để vào thành phố để có thể hoàn thiện mình. Và cô bắt đầu với công việc dạy khiêu vũ. Toàn cảnh nhịp sống rộn ràng bằng vũ điệu, bằng âm nhạc bắt đầu từ đó.