Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Phòng Việt Nam HD Ác Thần (Phần 2 - Tập 13)

Yêu thích

Ác Thần (Phần 2 - Tập 13)

Thời gian chiếu: 13:05 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim Legion kể lại cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt và tàn bạo, giữa một bên là nhóm những người phàm yếu đuối với một bên là đạo quân ác thần hùng mạnh do Chúa Trời gửi xuống, nhằm triệt tiêu sự sống trên trái đất, thực hiện lời trong sách Khải Huyền.