Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Bộ Giáp Cuồng Phong

Yêu thích

Bộ Giáp Cuồng Phong

Thời gian chiếu: 08:10 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim kể về một thám tử cố phá án bằng bộ áo giáp đặc biệt của mình, bộ giáp đã biến anh thành người anh hùng bất bại.