Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Changi Ma Ám

Yêu thích

Changi Ma Ám

Thời gian chiếu: 16:10 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Trong Thế chiến II, đây là nhà tù của phát xít Nhật, sau là bệnh viện Changi. Tòa nhà này ở Singapore đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với lời đồn thổi ghê rợn về những "hồn ma không đầu".