Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Chứng Cứ Ngoại Phạm Cho Hạnh Phúc

Yêu thích

Chứng Cứ Ngoại Phạm Cho Hạnh Phúc

Thời gian chiếu: 17:40 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Một bộ phim ấn tượng của Nhật Bản gồm 5 câu chuyện xoay quanh những sự kiện trọng đại trong đời, mỗi câu chuyện đều có những điểm vui buồn và bất ngờ.