Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Em Phải Mua Đôi Giầy Mới

Yêu thích

Em Phải Mua Đôi Giầy Mới

Thời gian chiếu: 08:10 14/02/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi du lịch đến Pari và có cơ hội gặp gỡ một người Nhật Bản xa xứ, một chuyện tình bất ngờ nảy nở giữa hai con người này.