Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Mái Ấm

Yêu thích

Mái Ấm

Thời gian chiếu: 12:10 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Lou là người thông minh nhưng khó gần, cô đến một ngôi làng nhỏ để thăm người bà đã lâu không gặp. Cô dần gắn bó với người bà, làm bạn với 1 cậu bé cô độc và gặp Henrik, người phải lòng cô. Đây là hành trình của tình yêu và tìm lại bản thân.