Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Ngày Mai Gặp Lại

Yêu thích

Ngày Mai Gặp Lại

Thời gian chiếu: 22:00 12/10/2017 Thời lượng dự kiến: 140 phút

Trong bộ phim hài lãng mạn của Trung Quốc và Hồng Kông hợp tác này, một chủ quán bar đã làm "người lái đò", chuyên gia tâm lí giúp đỡ những người cô đơn vượt qua đau khổ.