Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Nghị Lực Kiên Cường

Yêu thích

Nghị Lực Kiên Cường

Thời gian chiếu: 08:00 14/08/2017 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Bốn người trẻ tuổi rời bỏ quê hương lên thành phố để thực hiện ước mơ, nhưng họ lại vật lộn trong cuộc sống khắc nghiệt nơi thành thị.