Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Người Săn Tin Vượt Thời Gian

Yêu thích

Người Săn Tin Vượt Thời Gian

Thời gian chiếu: 06:10 15/09/2018 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Bộ phim kể về Yuichi Kaname, một phóng viên từ tương lai sử dụng công nghệ du hành thời gian để ghi lại những sự kiện trong quá khứ.