Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Tấm Bản Đồ Đối Nghịch Thế Giới

Yêu thích

Tấm Bản Đồ Đối Nghịch Thế Giới

Thời gian chiếu: 19:30 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Dựa trên một câu chuyện có thật, bộ phim lịch sử Hàn Quốc này kể về nhà địa lý và họa đồ sư Kim Jeong-ho trên hành trình tạo ra tấm Đại Đồ Miền Đông.