Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Tuổi 16 Ngọt Ngào

Yêu thích

Tuổi 16 Ngọt Ngào

Thời gian chiếu: 22:00 13/06/2018 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu cay đắng ngọt bùi giữa 3 người đàn ông và một cô gái. Mọi việc trở tồi tệ khi một trong 3 người đàn ông đã cưỡng bức cô gái đó.