Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Lô Tô Show: Gánh Hát Ngàn Hoa

Yêu thích

Lô Tô Show: Gánh Hát Ngàn Hoa

Thời gian chiếu: 20:45 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Mỗi chương trình sẽ có 5 gánh sẽ thể hiện khả năng ca diễn theo từng chủ đề của mỗi vòng thi, trong đó phần ca gắn với việc gọi số lô tô, phần diễn thể hiện những khía cạnh khác nhau trong đời sống của các gánh, ở mỗi chủ đề những thông điệp tích cực và nhân văn sẽ được lồng nghép gởi đến khán giả.