Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Góa Phụ Nhí (Tập 153)

Yêu thích

Góa Phụ Nhí (Tập 153)

Thời gian chiếu: 20:00 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim xoay quanh vấn đề nhức nhối của Ấn Độ đó là nạn tảo hôn của những đứa trẻ vừa lớn chúng còn đang tuổi ăn học với tâm hồn trẻ thơ nhưng bị cha mẹ chúng ép cưới. “Góa Phụ Nhí” là bộ phim truyền hình đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ phản ánh một cách chân thực các khía cạnh khác nhau của vấn nạn tảo hôn vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nhiều vùng quê nghèo ở Ấn Độ.