Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Ben 10: Tiêu Diệt Toàn Bộ Sinh Vật Lạ

Yêu thích

Ben 10: Tiêu Diệt Toàn Bộ Sinh Vật Lạ

Thời gian chiếu: 11:45 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Khi trở về Trái Đất và mắc kẹt trong hình dạng người ngoài hành tinh, Ben đã đối đầu với một Mechamorph vô cùng nguy hiểm được trang bị tân tiến và muốn tiêu diệt toàn bộ sinh vật lạ.