Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Biệt Đội Thiếu Niên Titan

Yêu thích

Biệt Đội Thiếu Niên Titan

Thời gian chiếu: 16:44 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 69 phút

Biệt Đội Titan, những người hùng trẻ với sứ mệnh bảo vệ thành phố Jump. Họ cùng hợp sức để chống lại những tên tội phạm nguy hiểm nhất, đồng thời khám phá những bí mật của các thành viên trong Biệt Đội.