Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Chiến Binh Người Máy Bey

Yêu thích

Chiến Binh Người Máy Bey

Thời gian chiếu: 11:45 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

BeyRaiderz có thể đồng nhất với các thiếu niên để triệu hồi Beyblade, những chiến binh mang hình dạng nửa thú, nửa máy. Họ sẽ chiến đấu để giành Vật Thiêng, thứ sẽ giúp hồi sinh hành tinh Teslandia.