Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Đèn Lồng Xanh

Yêu thích

Đèn Lồng Xanh

Thời gian chiếu: 20:00 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 22 phút

Hal Jordan, một phi công trẻ thuộc tập đoàn Ferris, đồng thời cũng là Đèn Lồng Xanh, chiến binh công lý bảo vệ vũ trụ. Anh đang chiến đấu trước kẻ thù mạnh nhất, Binh Đoàn Đèn Lồng Đỏ.