Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Người Dơi

Yêu thích

Người Dơi

Thời gian chiếu: 22:15 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 22 phút

Đằng sau Bruce Wayne, một tay chơi tỉ phú, bậc nhất tại Gotham, là một quái hiệp trừng trị kẻ xấu trong màn đêm đen tối. Cảnh sát, tội phạm và người dân biết anh với cái tên: Người Dơi.