Sorry, this video is not available in your country.

VTC14 HD Bản Tin Thời Tiết Cuối Ngày

Yêu thích

Bản Tin Thời Tiết Cuối Ngày

Thời gian chiếu: 22:55 24/06/2019 Thời lượng dự kiến: 5 phút

Đúng như tên gọi, Bản Tin Thời Tiết Cuối Ngày là chương trình cung cấp đầy đủ các thông tin dự báo quan trọng về tình hình thời tiết các ngày tiếp theo. Theo dõi chương trình, khán giả có thể cập nhật kịp thời những dự báo thời tiết mới nhất và những thông báo muộn nhất về các diễn biến của thời tiết, khí hậu. Chương trình phát sóng 22h55 hàng ngày trên Kênh VTC14.