Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đôi Nam Giải Cầu Lông Indonesia Mở Rộng 2017: Li Jun Hui/ Liu Yu Chen - Mathias Boe/ Carsten Mogensen

Yêu thích

Chung Kết Đôi Nam Giải Cầu Lông Indonesia Mở Rộng 2017: Li Jun Hui/ Liu Yu Chen - Mathias Boe/ Carsten Mogensen

Thời gian chiếu: 22:30 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tường thuật trận chung kết đôi nam giữa Li Jun Hui/ Liu Yu Chen - Mathias Boe/ Carsten Mogensen trong khuôn khổ giải cầu lông Indonesia mở rộng 2017.