Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đơn Nữ Giải Bóng Bàn Belarus Mở Rộng 2017: Sato Hitomi - Hashimoto Honoka

Yêu thích

Chung Kết Đơn Nữ Giải Bóng Bàn Belarus Mở Rộng 2017: Sato Hitomi - Hashimoto Honoka

Thời gian chiếu: 05:00 22/04/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật trận chung kết đơn nữ giữa 2 tay vợt Sato Hitomi - Hashimoto Honoka trong khuôn khổ giải bóng bàn Belarus mở rộng 2017.