Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Futsal VĐQG HD Bank 2017 LV: Sài Gòn FC - Thái Sơn Nam

Yêu thích

Futsal VĐQG HD Bank 2017 LV: Sài Gòn FC - Thái Sơn Nam

Thời gian chiếu: 09:00 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Tường thuật trận Sài Gòn FC - Thái Sơn Nam trong khuôn khổ giải futsal VĐQG HD Bank 2017 LV.