Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Boxing: Guillermo Rigondeaux - Moises Flores

Yêu thích

Tường Thuật Boxing: Guillermo Rigondeaux - Moises Flores

Thời gian chiếu: 08:05 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Guillermo Rigondeaux - Moises Flores.