Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Ấn Tượng Thể Thao 7 Ngày

Yêu thích

Ấn Tượng Thể Thao 7 Ngày

Thời gian chiếu: 12:35 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao diễn ra trong tuần.