Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Hạnh Phúc Không Có Ở Cuối Con Đường (Tập 18)

Yêu thích

Hạnh Phúc Không Có Ở Cuối Con Đường (Tập 18)

Thời gian chiếu: 20:45 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phim kể về hành trình kiếm tìm hạnh phúc của những con người sống trong thời kỳ quá độ. Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, chịu sự tác động của một xã hội Việt Nam đang chuyển mình từ thời kỳ cuối bao cấp sang nền kinh tế thị trường, qua bao thăng trầm, cuối cùng các nhân vật trong bộ phim đã nhận ra rằng hạnh phúc không phải đích đến mà chính là những khoảnh khắc mà họ đi đến.