Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Ngược Chiều Nước Mắt (Tập 23)

Yêu thích

Ngược Chiều Nước Mắt (Tập 23)

Thời gian chiếu: 20:45 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Ngược chiều nước mắt hứa hẹn sẽ khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với những mối tình tay ba đầy ngang trái.