Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Tài Chính - Kinh Doanh

Yêu thích

Tài Chính - Kinh Doanh

Thời gian chiếu: 12:40 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 20 phút

Bản tin Tài Chính - Kinh Doanh là nơi cập nhật các bản tin tài chính trong nước và quốc tế mới nhất, nhanh và chính xác.