Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Thời Sự 12h

Yêu thích

Thời Sự 12h

Thời gian chiếu: 12:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Chương trình Thời Sự trưa cập nhật những tin tức nóng hổi, quan trọng diễn ra trong ngày.