Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Thời Sự 19h

Yêu thích

Thời Sự 19h

Thời gian chiếu: 19:00 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Những tin tức thời sự nổi bật trong và ngoài nước diễn ra trong ngày.