Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD Khi Bố Gặp Mẹ (Tập 199)

Yêu thích

Khi Bố Gặp Mẹ (Tập 199)

Thời gian chiếu: 22:35 13/09/2017 Thời lượng dự kiến: 20 phút

Lấy mốc năm 2030 tại Manhattan (Mỹ), "Khi bố gặp mẹ" kể lại hành trình tìm kiếm tình yêu của Ted Mosby (Josh Radnor). Hành trình ấy phản ánh quan điểm, suy nghĩ của những người trẻ về tình yêu, sự nghiệp và hôn nhân trong xã hội hiện đại; những giới hạn mà con người có thể và không thể làm được vì tình yêu của mình.