Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD Tình Yêu Đến Đúng Lúc (Tập 10)

Yêu thích

Tình Yêu Đến Đúng Lúc (Tập 10)

Thời gian chiếu: 11:30 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Thanh Sầm từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, là 1 cô gái hiền lành cởi mở, thích giúp đỡ người. Cô sở hữu 1 "khứu giác tuyệt đối". Dựa vào sự nhạy cảm đối với mùi hương nên cô đã bắt đầu công việc nghiên cứu nước hoa của mình. Trong quá trình đạt đến ước mơ, Thanh Sầm nhận được sự giúp đỡ của Từ Hân Luân, Đoạn Thiên Lãng, Đoạn Ích Hoa..., giữa cô và Đoạn Thiên Lãng từ oan gia dần trở thành một đôi tình nhân hỗ trợ lẫn nhau.