Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD 5 Vòng Vàng Kỳ Ảo

Yêu thích

5 Vòng Vàng Kỳ Ảo

Thời gian chiếu: 14:40 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

5 Vòng Vàng Kỳ Ảo là hình thức trò chơi kết hợp giữa kiến thức và giải trí thông qua việc trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, thay vì việc lựa chọn các đáp án A, B, C, D như thường thấy, người chơi phải vận dụng kiến thức, sự hiểu biết, sự nhanh nhạy và phán đoán dựa trên tình hình thực tế ngay tại hiện trường để đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Chí Tài, Minh Nhí, Minh Tiệp, Việt Anh, Minh Khang, Thúy Hạnh, Hoàng Bách, Xuân Nghị, Vinh Râu…