Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Điều Ước Thứ 7

Yêu thích

Điều Ước Thứ 7

Thời gian chiếu: 09:20 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Điều Ước Thứ 7 là chương trình truyền hình thực tế với nhiệm vụ thực hiện những ước mơ cụ thể của nhân vật. Những nhân vật, ước mơ xuất hiện trong chương trình đều bắt nguồn từ những con người có đời sống nội tâm đẹp, có những câu chuyện cá nhân lay động lòng người.