Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Hãy Chọn Giá Đúng

Yêu thích

Hãy Chọn Giá Đúng

Thời gian chiếu: 13:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Hãy chọn giá đúng là phiên bản tiếng Việt của gameshow The Price Is Right, do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Trọng tâm của chương trình là các lượt chơi đoán giá các sản phẩm, 100% đều được tài trợ bởi các nhà sản xuất. Mục đích của trò chơi là để lĩnh thưởng bằng cách đoán đúng giá hoặc thấp hơn.